نشانی:

تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، نبش دیدار شمالی پلاک 51 طبقه هفتم

تلفن:

81901756 (021)

پست الکترونیک:

                                                         info@mofididea.com


چگونه مشترک گزارشهای هفتگی ایده مفید شویم ؟ 


1- واریز مبلغ اشتراک درخواستی طبق جدول زیر به شماره حساب 1-70020070-810-849 بانک سامان بنام شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید ، 

شماره کارت : 6219867000067351

@شماره شبا IR 6405-6008-4981-0700-2007-0001

2- ارسال فیش واریزی به همراه مشخصات زیر به نشانی پست الکترونیک   8700@emofid.com

______________________________________________________________________________________________________________________________