معرفی شرکت 

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) در تاریخ 1394/02/05 با شناسه ملی 14004871275 تأسیس شده و طی شماره 471480 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و شماره 11330 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت به آدرس استان تهران- خیابان آفریقای شمالی- بعد از چهار راه جهان کودک - نبش خیابان دیدار شمالی پلاک 51 به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به پایان شهریور تغییر یافته است. 

 

سهامداران

ترکیب سهامداران (بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398)

مالک درصد مالکیت
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید 99/33
شرکت کارگزاری مفید 0/166
شرکت پردازش اطلاعات مالي پويا 0/166
حمید آذرخش 0/166
هادی مهری 0/166

اعضای هیات مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام نماینده عضو حقوقی سمت
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید  حسن آذرخش رئیس هیدت مدیره

شرکت کارگزاری مفید

مهدی آذرخش

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا محسن مطمئن مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی و حرفه ای اعضای هیئت مدیره

 

آقای حسن آذرخش

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
شرکت کارگزاری مفید 1386 تا کنون
شرکت گلبافت 1373 1375
نساجی کردستان 1371 1373

 

سوابق تحصیلی دانشگاه
کارشناسی مهندسی نساجی امیرکیبر

 

motmaen

آقای محسن مطمئن

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
قائم مقام مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان 1396 1399
تحلیلگر بازار سرمایه شرکت کارگزاری مفید  1393 1396

 

سوابق تحصیلی دانشگاه
 دکترای حسابداری تهران
کارشناسی ارشد حسابداری تهران
کارشناسی حسابداری تهران

آقای مهدی آذرخش

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
شرکت کارگزاری مفید 1386 تاکنون
شرکت کارگزاری خوارزمی 1385 1386
شرکت کارگزاری مفید 1373 1385

 

سوابق تحصیلی دانشگاه
کارشناسی مدیریت دولتی تهران(مجمع آموزشی عالی قم)

 

مشاوران و تحلیلگران

 

آقای علیرضا شجاعی

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
تحلیلگر ارشد - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1394 1399 (تاکنون)
تحلیلگر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید 1391 1394

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران 1387 1389
کارشناسی علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران 1382 1387

محمدرضا گلدوست

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناس ارشد تحلیل - مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1395 1399 (تا کنون)
کارشناس تحلیل- کارگزاری مفید 1390 1395

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه سمنان 1388 1390

محمدرضا زمانی فر

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
 کارشناس ارشد- مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1394 1399 (تا کنون)
کارشناس تحلیل سمت فروش - کارگزاری مفید  1391 1394

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه علوم اقتصادی 1391 1393
کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه شیخ بهایی 1386 1390

سید جواد حسینی

سوابق شغلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
مشاور سرمایه گذاری -شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1399 تاکنون
کارشناس - کارگزاری مفید 1394 1399
تحلیلگر صندوقهای سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید 1391 1394

 

سوابق تحصیلی مدت زمان
از تاریخ تا تاریخ
کارشناسی ارشد - حسابداری - دانشگاه شهید چمران 1387 1389